Bästa deltagare i Smedsby Uf:s aktiviteter

Smedsby Uf uppbär ingen avgift för verksamheten, men vi hoppas att ni vill bli medlemmar och stöda föreningen. Med det får ni också andra förmåner t.ex. reducerad hyra av lokalen om ni vill arrangera bröllop, födelsedagsfest eller dylikt. Läs mera här.

Smedsby UF r.f. - En medlem av Svenska Österbottens Ungdomsförbund SÖU r.f.