Kontaktuppgifter


Besöksadress:
Smedsby Ungdomsförening r.f.
Smedsbyvägen 224
65610 KORSHOLM

Postadress:
Smedsby ungdomsförening r.f.
c/o Mikael Gädda
Gäddavägen 10
65610 KORSHOLM

Uthyrningar / Förfrågningar
bokningar@smedsbyuf.fi

Telefonnummer:

06-3221280 Lokalen
0500-761804 Ordförande
040-7366511 Sekreterare


FO-nummer 0869427-0
 

Smedsby UF r.f. - En medlem av Svenska Österbottens Ungdomsförbund SÖU r.f.